EPB Berekeningswaarden

Voor meer informatie en het downloaden van documenten (zoals vb. de EPB-waardentabel) verwijzen wij u door naar RENSON Architects.

  • EPB Berekeningswaarden Ventilatie 
  • EPB Berekeningswaarden Doekzonwering & structurele zonwering 

Berekeningswaarden voor ventilatie

De karakteristieken die vermeld zijn in dit document kunnen:

- enerzijds ingegeven worden in de bibliotheek van de EPB-software, meer bepaald bij de ventilatieopeningen.
- anderzijds ingegeven worden na de keuze van de ventilatie-installatie (A, B, C of D), meer bepaald de vermenigvuldigingsfactor m en de reductiefactor die rekening houdt met de vraagsturing van de ventilatie.

Deze m-factor (msec,i) en de reductiefactor (fdc) die in tabellen weergegeven wordt in functie van het toegepaste ventilatiesysteem (A, C of C+), bepalen de daling van het E-peil. Hoe kleiner de msec,i x fdc, hoe groter de E-peil vermindering of de energiebesparing.

created by anaXis NV